Document

دستیاری امور اجرایی حقوقی

دستیاری امور اجرایی حقوقی

توانايي است فاده از آئين دادرسي مدني و مراحل مختلف آن در انجام امور حقوقي
توانايي استفاده از آئين دادرسي كيفري و مراحل مختلف آن در انجام امور كيفري
توانايي انجام امور مرتبط با اجاره ، بيع و …
توانايي انجام امور مرتبط با جعل اسناد ، تصرف عدواني و …
توانايي انجام قراردادهاي معاملات ملكي با توجه به قوانين حاكم بر آن
توانايي انجام معاملات غير منقول
توانايي ارائه گزارشات مرحله اي و تكميلي

  • هفته ای : 2 جلسه

  • هر جلسه : 2 ساعت

  • نحوه پرداخت : نقد و اقساط

  • اساتید مربوطه : جناب آقای علی فراحی

  • طول دوره : 2 ماه

قیمت:   2,000,000 تومان


پرداخت آنلاین و ثبت نام اینترنتی دوره

بخش نظرات

برای ثبت نظر لطفا وارد سایت شوید
آموزشگاه منتخب
آموزشگاه منتخب
آموزشگاه منتخب