مجتمع آموزشی منتخب، پیشرو در حوزه مهارت آموزی و توسعه اشتغال مولد

مجتمع آموزشی منتخب ماموریت خود را در توسعه اشتغال و کار آفرینی از طریق آموزش های مهارت محور می داند

:دوره های آموزشی

:محصولات

حسابداری

آمنه هنرآسا

حسابداری

زهرا خسروپور

کامپیوتر

زهره مدبری

کامپیوتر

منصوره خسروپور

معماری

سمانه زارعی

معماری

فاطمه پوربهرام

طراحی صفحات وب

رزگل علیزاده

طراحی صفحات وب

فاطمه کریمی

طراحی صفحات وب

درسا متانت

حقوق

علی فراحی

آموزشگاه منتخب
آموزشگاه منتخب
آموزشگاه منتخب