آموزشگاه منتخب

انواع مدارک سازمان فنی و حرفه ای

آموزشگاه منتخب

انواع مدارک ارائه شده توسط سازمان فنی حرفه ای کشور

  • مدراک رسمی
  • مدارک مورد تایید
  • مدارک گذر مهارتی
  • مدارک رسمی سازمان فنی حرفه ای

مهارت آموز جهت دریافت این مدرک طبق ضوابط سازمان فنی و حرفه ای کشور باید در آزمون های هماهنگ سازمان فنی و حرفه ای که تاریخ آنها در طول سال از قبل تعیین شده شرکت و موفق به کسب نمره قبولی شود و این مدارک در سایت رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای قابل استعلام می باشند. برای ورود یه صفحه استعلام گواهینامه ها بر روی لینک کلیک کنید

روند اخذ مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور ممکن است چندین ماه زمان ببرد و این هم به خاطر وجود ضوابط رسمی سازمان فنی و حرفه ای و همچنین وجود آزمون تئوری و عملی است که در زمان های خاصی برگزار می شود .توجه داشته باشید که وجود کد ملی آموزش شغل بر روی این مدرک الزامی است و کد مذکور با کد طرح درس مذکور در سایت آموزش فنی و حرفه ای همخوانی دارد.از دیگر مزایای مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه ای را می توان امکان دریافت تسهیلات از بانک ها را نام برد که می تواند کمک مناسبی برای شروع کسب کارتان باشد.

انواع مدارک سازمان فنی حرفه ای

آموزشگاه منتخب
آموزشگاه منتخب
آموزشگاه منتخب